Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

Czym jest podatek cukrowy? 

Obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku podatek cukrowy to opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w artykułach gotowych do spożycia. Został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Jakie napoje nie podlegają opłacie cukrowej? 

Opłacie cukrowej nie podlegają m.in. napoje posiadające w swoim składzie min. 20% soku owocowego, warzywnego lub warzywno- owocowego, natomiast ilość cukrów wynosi nie więcej, niż 5 gramów w przeliczeniu na 100 ml produktu. 

Ponadto opłata cukrowa nie obejmuje napojów będących:

  • wyrobami medycznymi lub/i suplementami diety
  • żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego
  • produktami przeznaczonymi do początkowego i dalszego żywienia niemowląt
  • wyrobami akcyzowymi
  • roztworami węglowodanowo – elektrolitowymi, pod warunkiem, że zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju
  • w których składzie na pierwszym miejscu znajduje się mleko lub przetwory mleczne (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.)

Podatek cukrowy – cel wprowadzenia 

Podatek cukrowy stanowi 96,5% przychodu Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskane środki przeznaczane są na finansowanie edukacji, działań profilaktycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z utrzymania i poprawy stanu zdrowia osób zmagających się z chorobami powstałymi na tle złych wyborów i zachowań zdrowotnych (nadwaga i otyłość). 

Kto podlega opłacie cukrowej?

Zgodnie z treścią art. 12d. ust 1 ustawy o zdrowiu publicznym, obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

  • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
  • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Tym samym do uiszczania opłaty cukrowej zobligowani są producenci wytwarzający/sprzedający napoje na skalę masową oraz przedsiębiorcy produkujący opisywane napoje w lokalach gastronomicznych lub restauracjach powstałych na terenie hotelu. Mowa w szczególności o tzw. domowych napojach tj. kompotach, lemoniadach etc. 

Wysokość podatku cukrowego

Podatek cukrowy składa się z opłaty stałej i zmiennej.

Opłata stała wynosi 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju  lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej.

Opłata zmienna wynosi 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów w 100 ml to suma w/w części.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających dodatek kofeiny lub tauryny wynosi 0,10 zł/1 litr napoju.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających substancje słodzące oraz kofeinę lub taurynę to suma w/w części.

Napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej, niż 20% składu surowcowego oraz napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, zawierające powyżej 5 g cukrów/100 ml napoju są objęte jedynie zmienną częścią podatku. 

Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł/1 litr napoju.

Zobacz program Opłata Cukrowa.