Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

Elektroniczna Ewidencja Akcyzowa

e-Ewidencja Akcyzowa

Program do do elektronicznej ewidencji produktów podlegających obowiązkowi akcyzowemu.

5_copy

Zaufali nam:

Elektroniczne ewidencje akcyzowe obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r.

Program do prowadzenia ewidencji akcyzowych

Do prowadzenia e-Ewidencji niezbędne będzie odpowiednie oprogramowanie. Obecnie część przedsiębiorców wykorzystuje w tym celu arkusz kalkulacyjny MS Excel, który to program nie będzie odpowiedni do tworzenia nowego typu ewidencji.

Wszelkie rozwiązania jakie dostarczamy zbudowane są na platformie, którą rozwijamy od kilkunastu lat, a która pozwala na precyzyjną obsługę dowolnych procesów integracyjnych wymiany danych.

Obsługa wielu prowadzonych podmiotów (np. wybranej ilości spółek etc.)

Możliwość wykonania raportów, wydruków, zrzutów do MS Excel

Możliwość filtrowania, sortowania, grupowania danych,

Panel wyszukiwania informacji np. wg dat, słów kluczowych, numerów etc.

Słownik kodów CN

Dokumentacja czynności w zakresie produkcji (wina, piwa)

Integracja z systemam/ ERP​

Aplikacja współpracuje z następującymi programami ERP: SAP, INFOR SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan, Asseco WAPRO Mag, Streamsoft Prestiż, Comarch Optima.

Możemy też przygotować dowolne integracje na zamówienie.

Ewidencje obsługiwane przez naszą aplikację

 • Ewidencja składu podatkowego
 • Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu
 • Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo
 • Dokumentacja kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem
 • Ewidencja dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa
 • Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie
 • Ewidencja suszu tytoniowego
 • Ewidencja ilościowa energii elektrycznej
 • Ewidencja wyrobów węglowych
 • Ewidencja wyrobów gazowych
 • Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
 • Ewidencja podatkowych znaków akcyzy (Ewidencja banderol)

Podmioty zobowiązane do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej

 • Prowadzące składy podatkowe;
 • Posiadające status zarejestrowanych wysyłających;
 • Posiadające status zarejestrowanych odbiorców;
 • Nabywające wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • Prowadzące księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • Posiadające status podmiotu pośredniczącego;
 • Posiadające status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • Prowadzące ewidencję suszu tytoniowego;
 • Posiadające status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • Posiadające status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

Pomoc prawna

Współpracujemy z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie podatkowym.  Oferujemy:

 • opracowanie założeń użytkowych elektronicznej ewidencji akcyzowej prowadzonej w ramach posiadanej infrastruktury IT w firmie klienta,
 • sprawdzenie ewidencji i dokumentacji akcyzowej,
 • przeanalizowanie wątpliwości i doradzenie  rozwiązań w indywidualnych przypadkach.