Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

Integracja z KSeF

e-Faktura do KSeF

Program do wysyłki i odbioru faktur z/do KSeF MF. Nasza aplikacja umożliwia integrację dowolnego systemu ERP z krajowym systemem e-Faktur.

KSeF ma być obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT od 1 lipca 2024 r.

6_copy

Zaufali nam:

Co to jest KSeF?

Platforma KSeF MF to system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów stworzony w celu odbierania faktur wystawianych przez FIRMY (wysyłka w formacie XML). Sam proces pobierania dokumentu będzie odbywał się przy wykorzystaniu bramki/API.

Co to jest e-faktura?

Faktura elektroniczna (czyli e-faktura) to faktura ustrukturyzowana, do wystawienia której użyto Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym tej fakturze numerem identyfikującym w KSeF.

Jak działa KSeF?

Po wpisaniu do systemu KSeF danych faktury, platforma przydzieli jej unikalny numer identyfikujący. Poza tym system sprawdzi zgodność danych zawartych we wspomnianym dokumencie, porównując je ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. W założeniu faktura będzie uznana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez KSeF numeru identyfikacyjnego. Można wystawiać faktury ustrukturyzowane bezpośrednio w KSeF  lub w systemie finansowo-księgowym podatnika.

book

Wszelkie rozwiązania jakie dostarczamy zbudowane są na platformie, którą rozwijamy od kilkunastu lat, a która pozwala na precyzyjną obsługę dowolnych procesów integracyjnych wymiany danych.

Łączenie danych z różnych źródeł w różnych formatach

odpowiednie okodowanie danych

przejrzysta kontrolę procesu wymiany danych

weryfikacja danych, ich edycja i przygotowanie przed wysyłką

proces pobierania, przygotowania, edycji i wysyłki danych jest archiwizowany w bazie danych

wysyłka danych w dowolnym formacie, w tym XML na bramkę z pobraniem UPO i archiwizacja każdej przesłanej paczki danych

Zrzuty programu