Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

Cel wprowadzenia podatku od „małpek”

Tzw. „małpki” to napoje alkoholowe w butelkach o pojemności mniejszej, niż 300 ml. Od 1 stycznia 2021 r. ich sprzedaż obciążona jest nową opłatą tj. tzw. podatkiem od „małpek” (podatkiem „małpkowym”). Wprowadzenie daniny ma związek z nowelizacją ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bezpośrednim celem opisywanego działania jest zwłaszcza ograniczenie produkcji oraz spożywania napojów alkoholowych. Środki pozyskane z tytułu podatku od „małpek” kierowane są m.in. do NFZ oraz – w mniejszym stopniu – do gmin, w celu finansowania edukacji, profilaktyki oraz świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Kto jest zobligowany do uiszczania podatku od „małpek”?

Grupą przedsiębiorców zobligowaną do uiszczania opisywanej opłaty są podmioty posiadające zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem, a zatem m.in. hurtownie zaopatrujące przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tym samym podatek od „małpek” nie dotyczy sprzedawców alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu (np. puby, bary, kluby, restauracje).

Wysokość podatku od „małpek”

Podatek od „małpek” wynosi 25 zł od 1 litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w butelce o pojemności mniejszej, niż 300 ml. Tym samym podatek „małpkowy” za zakup alkoholu w butelce o pojemności od 200 ml wynosić będzie 2 zł.  

Podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty muszą wnosić daninę za dane półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza (na rachunek urzędu skarbowego). W przypadku zaniechania wniesienia w/w podatku na przedsiębiorcę nałożona zostanie sankcja w postaci dodatkowych opłat karnych. 

Program Podatek od „małpek”

Program Podatek od „małpek” to kompleksowe rozwiązanie stworzone z myślą o obsłudze procesu pobierania danych do kalkulacji podatku, weryfikacji ich poprawności, ostatecznej kalkulacji podatku, generowania deklaracji, podpisu, wysyłki, pobierania UPO itp. Aplikacja zapewnia także spełnienie wymagań ustawowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Podatek od „małpek” jest kompatybilny z następującymi programami ERP: SAP, INFOR SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan, Asseco WAPRO Mag, Streamsoft Prestiż czy Comarch Optima.