Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

Od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy będą zobligowani do prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej. Celem wprowadzenia planowanych zmian jest m.in. lepsza kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie akcyzy.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej

Podmioty zobowiązane do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej :

 • Prowadzące składy podatkowe;
 • Posiadające status zarejestrowanych wysyłających;
 • Posiadające status zarejestrowanych odbiorców;
 • Nabywające wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • Prowadzące księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • Posiadające status podmiotu pośredniczącego;
 • Posiadające status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • Prowadzące ewidencję suszu tytoniowego;
 • Posiadające status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • Posiadające status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

Programy do prowadzenia ewidencji akcyzowych

Do prowadzenia e-Ewidencji niezbędne będzie odpowiednie oprogramowanie. Obecnie spora część przedsiębiorców wykorzystuje w tym celu arkusz kalkulacyjny MS Excel. Jak zaznacza ustawodawca, wspomniany program nie będzie odpowiedni do tworzenia nowego typu ewidencji (interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB3-3.4013.57.2018.1.JS z dnia 8 maja 2018 r.). Tym samym wskazuje on, że aplikacja używana w celu prowadzenia ewidencji akcyzowych powinna spełniać kryteria nowego Rozporządzenia, a zatem:

 • umożliwiać wglądu w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniać ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą,
 • umożliwiać korektę danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania,
 • umożliwiać drukowanie określonych wpisów i raportów w porządku chronologicznym,
 • uniemożliwiać usuwanie wpisów,
 • umożliwiać generowanie raportu z ewidencji akcyzowej za określony zakres czasu w celu przedłożenia go właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.

Aplikacją spełniającą wszystkie, wymienione powyżej przesłanki jest nasz program e-Ewidencja Akcyzowa.