Oprogramowanie do rozliczeń podatkowych

JPK – czyli Jednolity Plik Kontrolny – to rodzaj formy, w jakiej podatnik zobowiązany jest udostępnić administracji skarbowej informacje rachunkowo – podatkowe. Sam plik musi

Już od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Czym jest podatek akcyzowy? Podatek akcyzowy – potocznie zwany mianem akcyzy – to rodzaj podatku pośredniego. W odróżnieniu od podatku od towarów i usług, nie

30 marca 2021 r. weszły w życie regulacje odnośnie podatku akcyzowe, natomiast 1 lipca obowiązywać zaczęły wzory deklaracji akcyzowych. Wprowadzone zmiany w przepisach o podatku

Elektroniczna ewidencja akcyzowa

Od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy będą zobligowani do prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej. Celem wprowadzenia planowanych zmian jest m.in. lepsza kontrola podmiotów

Podatek cukrowy

Czym jest podatek cukrowy?  Obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku podatek cukrowy to opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub